Skånes egen pelletsfabrik

Värme med Loarp Pellets

På Loarps Gård strax utanför Landskrona driver vi idag Skånes alldeles egna pelletsfabrik. Här producerar vi förnybar värmepellets och stallpellets av prima kvalitet till företag och privatkunder i Skåne och Danmark.

Vår grundidé är enkel, en lokal skånsk produktion med kortare transporter skonar miljön på riktigt och skapar samtidigt goda förutsätt-ningar för ett bra och konkurrenskraftigt pris. Som lokal producent strävar vi därför mot att vara det självklara alternativet för de företag och villakunder som satsar på fossilfri, förnybar och effektiv uppvärmning med pellets. På Loarp har vi lagt till god kvalitet, helhets-tänk och hederlig god service i ekvationen. Det ska vara enkelt för dig som kund, svårare än så har vi inte velat göra det.

Loarps chaufför Krille transporterar Loarp Pellets i bulk till kunder runt om i Skåne.

Loarp Pellets

Förnybar bioenergi på skånska

Vi pressar Loarp Pellets på sågspån av svensk gran från sydsvenska sågverk, råvara som väljs med omsorg från ett urval av leverantörer, för att du som kund ska få ut en jämn kvalitet och maximal effekt av vår pellets.

Loarp Pellets produceras enligt Svensk Standard SS 18 7170 klass 1 och de nyare europeiska kvalitetskraven för träpellets. Lokal råvara, högteknologisk produktion i kombination med korta och gröna transporter är receptet för vår värmepellets. Det är en gammal och kanske sliten sanning att i början, mitten och slutet kommer kvalitet. Men vi vet att en god kvalitet, högt energivärde och leveranssäkerhet är det som våra kunder värderar högst jämte pris. Det är också vårt motto för produktionen av Loarp Pellets.

Varför pellets?

Träpellets för god ekonomi och sund miljö
Träpellets är en naturlig och förnybar energiprodukt framställd av spill från skogsindustrin. Som uppvärmningsalternativ är träpellets mycket kostnadseffektivt och miljövänligt. Ett biobränsle som inte stör det naturliga kretsloppet eftersom det är koldioxidneutralt och på så sätt inte bidrar till växthuseffekten.

Varför ska du välj Loarp Pellets?

 • Producerad av svensk råvara från sydsvenska sågverk
 • Råvara gran av ren träfiber utan bark för en jämn och god kvalitet med högt energivärde
 • Vi garanterar en kvalitativ, prisvärd och för våra kunder i Skåne, lokalt producerad produkt
 • Loarp Pellets uppfyller kraven för Svensk Standard SS 18 71 70 klass 1 och de nyare europeiska kvalitetskraven för träpellets
 • Vi levererar till villaägare, företag och industri i Skåne och Danmark
 • Personlig och snabb service och god kvalitet. Vår närhet till dig som kund gör att vi kan hålla det vi lovar och kan lägga kvalitet och standard där vi vill ha den, högt

För dig som vill veta mer om pellets och biobränsle:

 • Organisationer

  Svebio
  Svenska Pelletsförbundet
  Svenska Träbränsleföreningen
  Energikontoret Skåne
  Sustainable Business Hub

 • Myndigheter

  Energimyndigheten

 • Övrigt

  Tidningen Bioenergi
  Bionenergiportalen
  ATL
  European Pellet Council