Leveransvillkor

Leveranstid

Leverans sker inom fem (5) arbetsdagar under perioden 1 oktober – 31 mars från det att komplett beställning inkommit. Under perioden 1 april – 30 september sker leverans inom tio (10) arbetsdagar. Leverans sker vardagar mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Leverantörens val.

Express eller panikleverans erbjuds om möjligt och mot avgift.

Allmänna villkor

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet. Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen. Om det krävs mer än 15 meter slang ska detta meddelas vid beställning. Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 procent av dess kapacitet samt till leverans av max två (2) ton till ett förråd för tre (3) ton. Om kunden beställer mer än här angiven mängd frånsäger sig Loarp Energi allt ansvar för skador på förrådet.

Avisering

Avisering erbjuds via sms eller telefon (sms 0 kr, telefon 35 kr, ). Avisering sker senast dagen före leverans. Om mottagaren beställt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök gäller för pall, att leverans kommer att fullföljas och för bulk, att ordern läggs om och levereras på nytt enligt villkoren under ’Leveranstid’.

Leverantörens ansvar

Loarp Energi ansvarar för att leverera:

En kvalitativ träpellets av svensk råvara och enligt Svensk Standard SS 18 71 80
Rätt mängd enligt beställning (+/-200 kg vid bulk)
Inom överenskommen tid
Till mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans eller anvisad lossningsplats för pallar
Att följesedel lämnas hos mottagaren

Mottagarens ansvar – Bulkleverans

Värmepellets i bulkform levereras med bulkbil. Bilen är utrustad med 15 m slang. Vänligen notera att tilläggsdebitering för faktisk kostnad för returfrakt tillkommer om mottagaren inte kan ta emot beställd mängd.

Mottagaren ansvarar för:

Varan från mottagarens bulkkoppling
Att beställd vara ryms i anvisat förråd
Att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden
Att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad.
Att förrådet är anpassat för mottagning av pellets med avluftningsrör o > 200 mm eller motsvarande area.
Att förrådet/silon inkl. rörledningar ska vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.
Att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
Att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 m minimum 0,1 m. Vid vertikal montering maxhöjd 1,5 m och minimum 0,8 m.
Att manlucka och titthåll är monterade så att fyllnadsnivå och kvalitet lätt kan kontrolleras.
Att dammskydd är tömt och monterat inför varje leverans.
Att meddela vid beställning om mer än 15 meter slang krävs vid leverans.
Att förrådet rengörs regelbundet eller rekommenderat en gång per säsong.

Mottagarens ansvar – Storsäck

Mottagaren ansvarar för:

Varan efter lossning av leverans på angiven plats
Att iordningställa underlag att ställa varan på samt se till att fullgod övertäckning (presenning) finns.
Att varan ryms på anvisad plats
Att lossningsplatsen är iordningställd för mottagning under leveranstiden.
Att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad.
Att anvisningar om lagring och hantering av säckar följs

Förvaring av pellets

Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Pellets i säck kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens.

Säkerhet

Leverantören äger rätt att neka leverans om risk finns för skador på utrustning, egendom eller om risk för olycksfall föreligger. Varor levereras på leverantörens ansvar till avställningsytor utomhus . Vid uppställning på annan plats såsom förråd garage el liknande ansvarar mottagaren för varan och eventuell uppkommen skada.

Chauffören har rätt att neka lossning om risk för skada eller olycka föreligger.

Om mottagaren inte kan ta emot beställd vara

Om mottagaren inte kan ta emot beställd vara (bulk, storsäck eller småsäck) debiteras 300:-/tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter en tillämpad och godkänd kreditprövning. Därefter utgår ränta enligt anvisning på faktura. Avgifter för hantering kan tillkomma.

Alla priser är inklusive moms, inklusive pall. Reservation för eventuella ändringar i priser och villkor.

Tilläggsdebitering

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

Leverans till särskilda områden.

Fördröjning vid leveranstillfället beroende på ev. omständighet åsamkade av köpare debiteras.

Extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter vid leverans debiteras kunden.

Slanglängd över 15 meter debiteras med 300:-/leveranstillfälle, meddelas vid beställning (max 25 meter slang).

Reklamation

Reklamation ska alltid anmälas till leverantören omgående efter upptäckt eller inom skälig tid normalt 14 dagar efter det att mottagaren upptäckt eller borde ha upptäckt felet.Uppeldad vara samt följdproblem ersätts inte. Vid reklamation avseende transport ska detta, vid lossning, noteras direkt på mottagarens följesedel samt dateras och undertecknas av chauffören. Även information om transportföretag samt bilnummer ska noteras på följesedeln.

Loarp Energi accepterar inte några reklamationer på finfraktion på bulk då leveransen har skett med extra lång slang.

Avbeställning

Mottagaren meddelar leverantör om avbeställning. Leverantören har rätt till eventuell ersättning för särskilda kostnader för avbeställningen, exempelvis returfrakt av aktuell vara.

För eventuella frågor och ytterligare information gällande transport och leveranser, vänligen kontakta oss på info@utv.loarpenergi.com eller tel. 0418-531 25.

Vi ser fram emot ett gott samarbete och önskar dig varmt välkommen som kund!