Skånes lokala pelletsproducent

Loarp Energi

På Loarps gård ligger Skånes egen träpelletsfabrik. Loarp Energi AB är ett familjeföretag med rötterna i den gröna näringen och 2013 startades produktion av förnybart biobränsle upp med ca 15.000 ton träpellets av svensk råvara till villakunder, företag, industri och offentlig sektor. Loarp Pellets är lokalt producerad och ett verkligt miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ på förnybart biobränsle.

Loarp Energi AB står under hösten för försäljning. För vidare information kontakta VD Petter Krantz petter.krantz@loarp.com